ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลง 10 ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า/ 4-ก.ค.-2566