ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)/ 5-ก.ค.-2566