ฉบับ 390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบชั่วคราวไปยังสถานที่อื่น /11-ก.ค.-2566