ฉบับที่ 395 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1 / 12-ก.ค.-2566