ฉบับที่ 398 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3 /13 ก.ค. 2566