ฉบับที่ 399 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนโยธา ตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน /13 ก.ค. 2566