ฉบับที่ 413 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จำนวน 1 ห้อง/ 20-ก.ค.-2566