ฉบับที่ 423 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)/ 24-ก.ค.-2566