ฉบับที่ 427 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน / 25-ก.ค.-2566