ประกาศราคากลาง จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)/ 26-ก.ค.-2566