- ฉบับที่ 448 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำนงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) /4-ส.ค.-2566