ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ / 4-ส.ค.-2566