ฉบับที่ 456 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine Pump ขนาดอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด / 8-ส.ค.-2566