ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 / 9-ส.ค.-2566