ประกาศราคากลาง จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / 9-ส.ค.-2566