ฉบับที่ 472 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 14 / 11-ส.ค.-2566