ฉบับที่ 470 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ / 11-ส.ค.-2566