(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ (หน้าวัดศาราทอง) / 15-ส.ค.-2566