- ฉบับที่ 473 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร /17-ส.ค.-2566