ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) / 21-ส.ค.-2566