ฉบับที่ 494 ประกาศประกวดราคาสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ (หน้าวัดศาลาทอง) / 21-ส.ค.-2566