ฉบับที่ 498 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 29 ต่อจากถนนเดิม / 22-ส.ค.-2566