(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนกีฬากลาง (ถนนช้างเผือก-ถนนมิตรภาพ) / 22-ส.ค.-2566