ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพราะชำ) / 23-ส.ค.-2566