ฉบับที่ 506 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.มิตรภาพ ระหว่างซอยมิตรภาพ 13-15 (ลานจอดรถเซฟวัน) / 23-ส.ค.-2566