ฉบับที่ 507 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยลำปรุ 2/8 เชื่อมซอยกิ่งสวายเรียง / 23-ส.ค.-2566