ฉบับที่ 510 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท้าวสุระ ซอย 1 - ซอย 3/5 (จากถนนราชสีมา-โชคชัย -ถนนท้าวสุระ ซอย 3) / 23-ส.ค.-2566