ฉบับที่ 522 ประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) / 29-ส.ค.-2566