ฉบับที่ 529 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนกีฬากลาง (ถนนช้างเผือก-ถนนมิตรภาพ) / 29-ส.ค.-2566