ฉบับที่ 533 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนซู / 29-ส.ค.-2566