ฉบับที่ 535 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง) จำนวน 1 รายการ / 30-ส.ค.-2566