ฉบับที่ 537 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนโยธา ตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน / 31-ส.ค.-2566