ฉบับ 547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ /5-ก.ย.-2566