ฉบับที่ 414 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงข้ามอู่ช่างสม/ 8-ก.ย.-2566