ฉบับที่ 567 ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 2 ชุด / 11-ก.ย.-2566