ฉบับ 587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัตการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จำนวน 1 ห้อง /18-ก.ย.-2566