ฉบับที่ 620 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพราะชำ) /25-ก.ย.-2566