ฉบับที่ 633 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องเติมอากาศ) จำนวน 2 รายการ /28-ก.ย.-2566