ประกาศราคากลาง จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวยหย่อม สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน แลคูเมือง 17 คูเมือง ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา / 29-ก.ย.-2566