ฉบับ 654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) /29-ก.ย.-2566