- ฉบับที่ 679 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /9-ต.ค.-2566