ฉบับที่ 698 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนซู /19 ต.ค. 2566