ฉบับที่ 708 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามสถานะ โครงการตามแผนพัฒนาสำหรับเทศบาลนครนครราชสีมา (Smart Planning and Project Track Status) จำนวน 1 ระบบ /24-ก.ย.-2566