ฉบับที่ 744 การขายทอดตลาดมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย 45-0-58 ไร่ และ 50-0-00 ไร่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) /3-พ.ย.-2566