ฉบับที่ 755 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /6-พ.ย.-2566