ฉบับ 767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องเติมอากาศ) จำนวน 2 รายการ /13-พ.ย.-2566