ฉบับที่ 807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำและพัฒนาและติดตามสถานะ โครงการตามแผนพัฒนาสำหรับเทศบาลนครนครราชสีมา (Smart Planning and Project Tracking Status) จำนวน 1 ระบบ /23-พ.ย.-2566​