ฉบับที่ 818 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /1 ธ.ค. 2566