ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ จำนวน 10 ชุด / 1-ธ.ค.-2566