ประกาศราคากลาง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ / 7-ธ.ค.-2566